Czy cena Bitcoina może się ustabilizować?

Bitcoin, wirtualna lub cyfrowa waluta, istnieje od trzynastu lat i w ciągu tych lat udowodniła swoją przydatność, sukces i rentowność jako globalna waluta. Ponadto, obecnie ta cyfrowa waluta ma kapitalizację rynkową w wysokości 60 miliardów dolarów.

Ta elektroniczna waluta ma stałą podaż, dzięki której istnieje tylko 21 milionów Bitcoinów. Ten cyfrowy pieniądz jest również popularnie znany jako wysoce zmienny, gdzie cena zmienia się poprzez wzrost lub spadek w ciągu minut lub dni. Na przykład w 2021 roku ta wirtualna waluta osiągnęła swój rekord wszechczasów w wysokości ponad 60 000 $ za jednostkę. Jednak po swoim powstaniu znacznie straciła na wartości. 

Z drugiej strony istnieje kilka czynników, które przyczyniają się do wahań tej wirtualnej waluty, a są to m.in.:

Niższa kapitalizacja rynkowa niż dla walut tradycyjnych

Bitcoin ma najwyższą kapitalizację rynkową wśród innych kryptowalut. Jednak ta cyfrowa waluta ma mniejszą kapitalizację rynkową niż powszechne używane waluty na rynku globalnym. Ponadto zmienność występuje, ponieważ ta elektroniczna waluta nie ma wystarczającej płynności. W rezultacie niektórzy eksperci rynkowi twierdzą, że kapitalizacja rynkowa tego cyfrowego pieniądza będzie nadal się wahać, dopóki nie osiągnie ona kapitalizacji rynkowej w wysokości trylionów. 

profit maximizer app

W wyniku niestabilności, główny nurt akceptacji tego cyfrowego pieniądza nie jest jeszcze tak wysoki. Jednak na całym świecie obserwuje się zwiększoną popularność, dzięki czemu firmy o ugruntowanej pozycji na rynku akceptują obecnie płatności za pomocą tego pieniądza cyfrowego. Możesz więc polegać na platformach giełdowych takich jak aby kupować, sprzedawać i handlować tą cyfrową walutą. Oprócz handlu, ta giełda zapewnia Ci bezpieczny portfel, który możesz wykorzystać do bezpiecznego przechowywania swoich inwestycji.

Rozporządzenia rządowe

Niektóre rządy aktywnie próbują powstrzymać transakcję tego cyfrowego pieniądza w swoich granicach. Na przykład, Chiny zakazały swoim obywatelom handlu tą wirtualną walutą w obrębie swoich granic. Takie regulacje tworzą wśród ludzi obawy o to, jak dobry i prawdziwy jest dla nich ten wirtualny pieniądz. Z powodu niepewności wśród inwestorów Bitcoin, cena tego cyfrowego pieniądza ciągle się waha. 

Wpływ mediów

Są bardzo wpływowi ludzie w mediach, którzy albo komentują tę cyfrową walutę pozytywnie lub negatywnie. Tak czy inaczej, jeśli podzielą się negatywnymi odczuciami na jej temat, społeczeństwo straci zaufanie w opłacalność Bitcoina, co doprowadzi do spadku wartości Bitcoina. Wręcz przeciwnie, jeśli podzielą się pozytywnymi opiniami na temat tej wirtualnej waluty i jej korzyściami, wartość Bitcoina wzrośnie.

Tak więc, to co wpływowe domy medialne i ludzie mówią o tym elektronicznym aktywie jest czynnikiem, który określa wartość Bitcoin. 

Przyszłość Bitcoina

Wielu wierzy, że Bitcoin będzie przyszłością pieniądza i często postrzegają go jako cyfrowe złoto. Dlatego też, wraz z powszechnym przyjęciem tego cyfrowego pieniądza na całym świecie, Bitcoin może mieć świetlaną przyszłość.

To wirtualne aktywo ma wiele udowodnionych korzyści, takich jak między innymi mniejsze koszty transakcyjne, szybkie transakcje oraz przejrzyste i anonimowe transakcje. Kraje takie jak El Salwador uczyniły tę elektroniczną walutę legalnym środkiem płatniczym w kraju, a od tego czasu raporty pokazują, że Bitcoin przyniósł wiele korzyści gospodarczych. Kraje rozwijające się przyjęły tę wirtualną walutę, ponieważ przyniosła ona włączenie finansowe wśród nieubankowionej populacji.  

Liderzy branży Bitcoin i eksperci są pewni przyszłego wzrostu tego cyfrowego pieniądza, opisując go jako aktywo deflacyjne, którego wartość będzie rosła z biegiem czasu.

 Podsumowanie

Bitcoin to niewątpliwie przyszłość pieniądza. Jednak trudno jest dokładnie przewidzieć cenę tego wirtualnego pieniądza ze względu na jego niestabilną wartość. Bitcoin może jednak w końcu stać się stabilny.

Last Updated on December 15th, 2023